Kullanım Kılavuzu

Nixie Saat Nasıl Kullanılır?
Genel Özellikleri ve Kullanım Kılavuzu

NIXIE TÜP SAAT

Genel Özellikleri

Sistem SaatDakika ve Saniye gösterecek şekilde Nixie Tüpleri ile yapılmış her bir zaman hanesi arasına ayırac olarak birer Neon ampul kullanılmıştır. Saat sistemi ayarlandıktan sonra devrede bulunan DS3231 hassas RTC (zaman sayacı) entegresi ve onun içindeki sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyen TXO dahili osilatörü sayesinde uzun süre ileri veya geri gitmeden çalışacaktır. Osilatörün hassasiyeti ± 2 ppm (parts per million) seviyesinde olup bu 1 milyon saniyede ileri veya geri 2 saniye şaşabilir ya da hiç şaşmayabilir anlamına gelir. Sistem normal zaman fonksiyonlarının yanı sıra ortam sıcaklığınıda ölçer ve her 1215 saniyede bir sıcaklığı ekrana getirir. Sıcaklık ekranı 3 saniye müddetle ekranda kalır ve sonrasında otomatik olarak zaman göstermeye döner. Sistem her saat başı 2 adet beep sesi üretir. Sistemde ayrıca alarm özelliğide mevcuttur. Ayarlanan alarm zamanı geldiğinde buzzer 2 dakika süre ile öter ve sonrasında otomatik olarak kapanır. Sistem üzerinde ayarlamalar için 4 adet buton bulunmaktadır. Bunlar Saat/Sec-Artır-Azalt ve Alarm/Sec butonlarıdır. Ne işe yaradıkları ve kullanım şekilleri aşağıdaki kullanım kılavuzu bölümünde anlatılmıştır.

Saatin Ayarlanması

(Kullanılacak Tuşlar (Saat/Sec) – (Artır) ve (Azalt) Saat üzerinde yer alan (Saat/Sec) butonuna basılarak Saat ayar bölümüne geçilir. Bu bölüme geçmiş olmanın işareti saniye hanesinin kısa aralıklarla yanıp sönmesidir. Buna Flash efekti diyoruz. Bu aşamada saniye değerini ayarlamak ya da sıfırlamak için Artır veya Azalt butonlarını kullanmak gerekiyor. Hangi butonun kullanılacağına karar vermek için o andaki ekranda görülen değere bakmak gerekir. Örneğin saniye değerini sıfırlamak istiyoruz. Şayet ekran değeri 30’dan küçük ise azaltma butonunu kullanmak akıllıca olur. Ama değer 30’dan büyük ise artırma butonunu kullanarak kolaylıkla önce 59 değerine ardından da sıfır değerine ulaşılabilir. Ayarlama işleminde tek tek butona basıp bırakmak yerine sürekli basarak istenilen değere gelinmesi işe hız katar. İstenilen değere gelindiğinde elinizi butondan çekerseniz durur ve şayet o anda istenen değer bir veya 2 rakam aşılmış ise butona tek tek basarak istediğiniz değere getirmeniz son derece kolaydır. Bu fonksiyon hem Artır hemde Azaltma butonu için geçerlidir. Saniye değerini ayarladıktan sonra bir sonraki işlem olan Dakika değerini ayarlamak üzere Saat/Sec butonuna basılır. Böylece ayar aişlemi Dakika ayarına geçer. Bu konumda da Dakika hanesi flash yapmaya başlar. Benzeer şekilde artır ve azalt tuşları kullanılarak dakika hanesi de ayarlanır. Ardından yeniden Saat/Sec butonuna basılarak Saat değeri ayarına geçilir. Saat değeride benzer şekilde ayarlandıktan sonra ayar işlemini bitirip ayarlanan saat değerinin RTC ye yazılmasını (kayıt edilmesi amacı ile) sağlamak üzere son olarak Saat/Sec butonuna basılır. Böylece ayarlanan değerler RTC saat entegresine yazılır ve sistem ayarlanan saat değeri üzerinden çalışmasına devam eder. Bu aşamada bir şeyi belirtmekte yarar var. Saatimiz elektrik kesilmelerinden etkilenmez. Günlerce ya da aylarca elektriksiz kalabilir. Ayarlanan saat bozulmaz veya unutulmaz. RTC üzerinde 3V luk (CR2032) pil bulunmaktadır. Bu pil sayesinde RTC , elektrik olmasada çalışmasına devam eder.

Alarm Ayarı

Kullanılacak Tuşlar (Alarm/Sec) (Artır) ve (Azalt) Tuşlarıdır.İşlem saat ayarı ile çok benzerdir. Yalnızca bir iki noktada farklılık gösterir. Birinci farklılık Alarm/Sec tuşunun bu işlem için kullanılması ve Alarm girişinde Saniye hanesinin kullanılmamasıdır. Alarm ayarına girmek için (Alarm/Sec) butonuna basılır. Ekran değişerek önceden ayarlanmış alarm değeri ya da ayarlanmış alarm yok ise bütün değerler sıfır olarak ekrana gelir ve dakika hanesi flash yaparak alarm ayarında girdiğinizi belli eder. Bu aşamada ayarlayacağınız alarm saatinin dakika kısmını Artır ve Azalt tuşlarını kullanarak girmeniz gerekir. İstenilen dakika değeri girildikten bir sonraki işlem olan saat değeri ayrına geçmek için Alarm/Sec butonuna basılır. Ekranda Saat hanesinin flash yaptığını görerek saat ayarına geçtiğinizi anlarsınız. Bu aşamada yine Artır veya Azalt butonlarını kullanarak alarm saatide ayarlanır ve alarmın kayda alınıp normal saat moduna dönülmesi için yeniden Alarm/Sec butonuna basılır. Böylece ayarlanan değerler Eproma kayıt edilir. Tekrar değiştirilinceye kadar hafızada kalır. Elektrik kesilsede alarm zamanı unutulmaz. İlk çalışmada yeniden epromdan okunarak varsa alarm devreye alınır. Alarm zamanı sürekli işlemci tarafından kontrol edilir. Mevcut zaman ile alarm zamanı eşleştiği zaman Buzzer 2 dakika müddetle öter. Süre sabittir ve ancak programdan değiştirilebilir.

Genel Özellikleri ve Kullanım Kılavuzu

IR KUMANDALI RGB SİSTEMİ

Genel Özellikleri

Bu sistemde NEC protokolü ile çalışan herhangi bir IR kumanda kullanılarak RGB led sistemi kontrol edilmektedir. Sistem üzerinde, 1 adet IR Programlama Butonu, 1 adet Programlama Led’i, 1 adet 38Khz Infrared Göz (TSOP1838 veya TK1838), 3 adet Led çıkışı Kırmızı (Red)-Yeşil (Green) ve Mavi (Blue). 1 adet +12V çıkışı (ledler için). Kullanmaya başlamadan önce Infared kumandanın sisteme tanıtılması gerekir. NEC protokolü kullanan herhangi bir kumanda bu amaçla kullanılabilir. Sistemde 7 adet sabit renk modu ve 1 adet de otomatik renk değişim modu bulunmaktadır. Sistem çalıştırıldığında kapalı olarak devreye girecektir. Açmak için ON butonuna basın. Sabit renkleri seçmek için Prog (+) ve Prog (-) butonlarını kullanın. Otomatik değişim moduna geçmek için Otomatik Butonuna basınız. Yeniden sabit renk moduna dönmek için Prog (+) veya Prog (-) butonlarından birine basmak yeterli olacaktır.

Kullanım Kılavuzu

Sistemi çalıştırdıktan sonra yapılacak ilk iş kullanılacak kumandanın sisteme tanıtılması olacaktır. Bu işlem yalnızca bir kere yapılacak ve tanıtımdan sonra tuş kodları kayda alınacak olup değiştirinceye kadar bu butonlar kullanılacaktır. Kumanda tanıtım işlemi için PROG-BUTON’una basılır. Basar basmaz Prog Led’i yanacaktır. Led yandıktan sonra butonu bırakabilirsiniz. Bu aşamada Prog Led’i de sönecektir. Bu işlem sonucunda sistem kumanda tanıtım (kod öğrenme) moduna girmiş olacaktır. Sisteme toplam 7 adet buton tanıtılacaktır. Butonların sıralaması önemli olduğundan butonların dikkatlice seçilmesi gerekir. Bu nedenle kumanda tanıtım işlemine girmeden önce şağıdaki fonksiyonlara sahip butonların kumanda üzerinde seçimi yapılması uygun olur. Daha sonra tanıtım işlemine geçebilirsiniz. İlk Tanıtılacak buton Prog (+) Program artırma butonu olacaktır. Elinizdeki kumanda da bu amaçla hangi tuşu kullanacaksanız O butona basın ve Program Ledi Flash yapıncaya kadar basılı tutun. Flash’ı gördükten sonra elinizi butondan çekin. Böylece ilk buton tanıtılmış oldu.İkinci tanıtılacak buton Prog (-) Program azaltma butonu olacaktır. Elinizdeki kumanda da bu amaçla hangi tuşu kullanacaksanız. O butona basın ve Program Ledi Flash yapıncaya kadar basılı tutun. Flash’ı gördükten sonra elinizi butondan çekin. Böylece ikinci butonda tanıtılmış oldu. Üçüncü olarak tanıtılacak buton (OFF) yani Sistemi Kapatma butonu olacaktır. Diğer butonlarda yaptığınızın benzeri olarak ilgili butona basın ve Led in flash yapmasını bekleyin. Flash’ı görünce butonu bırakın. Dördüncü olarak tanıtılacak buton (ON) yani sistemi açma butonu olacaktır. Benzer şekilde flash görünceye kadar butona basın ve flash dan sonra butonu bırakın. Beşinci olarak tanıtılacak buton (Otomatik yani serbest gezinme modu) butonu olacaktır. Bu buton sistemi direk otomatik renk değişim moduna sokacaktır. Altıncı tanıtılacak Buton DIM (+) yani parlaklık artırma butonu olup led parlaklığını artırmak için kullanılacaktır. Bu butona kumanda üzerinde basın ve led flash yapıncaya kadar bekleyin. Böylece altıncı buton da tanıtılmış olacaktır. Yedinci buton DIM (-) yani parlaklık azaltma butonu olacaktır. Led parlaklığını azaltmak için kullanılacaktır. Kumanda üzerindeki ilgili butona basın ve program ledi flash yapıncaya kadar bekleyin. Flash’ı gördükten sonra elinizi butondan çekebilirsiniz. Böylece bütün butonların tanıtımı tamamlanmış olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Bir defa programlama moduna girdinizmi mutlaka 7 adet buton’un tanıtılması gerekir. Aksi halde sistem programlama modundan çıkmaz. İllaki çıkmanız gerekiyor ise besleme voltajını kesip çıkabilirsiniz. Tuş programlama işlemini mutlaka sistemi ilk çalıştırdığınızda yapmaya çalışın. Bu konumda sistem kolaylıkla programlama moduna girecektir.

Ledlerin parlaklık seviyesini ayarlamak için sabit renklerden birini seçmenizde yarar var. Zira serbest gezinme modunda parlaklık ayarı yapmak gerçekten zordur. Sistem ilk çalıştığında %80 parlaklık seviyesi ile açılmaktadır. Bir defa parlaklık ayarı yaptığınızda ayar kayda alınmaktadır. Tekrar değiştirinceye kadar sistem aynı parlaklık seviyesinde çalışacaktır. Bu parlaklık ayarını sık sık yapmamaya gayret edin. Zira zaman alan ve sıkıcı bir işlemdir. Parlaklığı düşürmek uzun zaman alabilir. Azaltma işleminde tuşu basılı tutmayın basıp bırakın her seferinde bir kademe azalacaktır. Ancak belirli parlaklıktan sonra artışlar veya azalmalar çok belirgin olmayacaktır. En azından göz bu artma ve azalma işlemini kolaylıkla fark edemeyebilir. Sabırlı olup gerek azaltma ve gerekse artırma için sürekliolarak bas bırak yapmanızda yarar var. Makisimum parlaklık seviyemiz 500 olup sistem 400 ile açılmaktadır. Yaklaşık 10 defa DIM (+) tuşuna basmanız durumunda maksimum parlaklık seviyesine ulaşmış olacaksınız. Benzer şekilde DIM (-) tuşuna her bastığınızda 10 birim azalma olacak ve göz ancak 250 den sonrasını fark edebilmektedir. Yani 25 defa DIM (-) butonuna basıp bıraktıktan sonra azalmayı fark edebileceksiniz.
 
Programlama bittikten sonra sistemi kullanabilirsiniz. Öncelikle ON (Açma) butonuna basarak sistemi açın.

İlk açılış Kırmızı rengin soft şekilde ledlerde belirmesi şeklinde olacaktır. Bu MOD-1’dir.

Prog (+) butonuna tekrar basarsanız sistem MOD-2’ye atlayacak ve ledlerde soft şekilde Yeşil renk belirecektir.
Prog (+) butonuna tekrar basarsanız sistem MOD-3’e atlayacak ve ledlerde soft şekilde Mavi renk belirecektir.
Prog (+) butonuna tekrar basarsanız sistem MOD-4’e atlayacak ve ledlerde soft şekilde Eflatun renk belirecektir.
Prog (+) butonuna tekrar basarsanız sistem MOD-5’e atlayacak ve ledlerde soft şekilde Sarı renk belirecektir.
Prog (+) butonuna tekrar basarsanız sistem MOD-6’ya atlayacak ve ledlerde soft şekilde Turkuaz renk belirecektir.
Prog (+) butonuna tekrar basarsanız sistem MOD-7’e atlayacak ve ledlerde soft şekilde Beyaz renk belirecektir.

Prog (+) butonuna tekrar basarsanız sistem yeniden MOD-1’e döner. Her hangi bir konumda Prog (-) tuşuna basarsanız Mod sayısı geriye doğru dönecektir.
Herhangi bir MOD da iken otomatik butonuna basarsanız sistem otomatikman renk değişim moduna Mod-8’e atlayacaktır. Bu modda renkler otomatik olarak değişecek ve sürekli olarak başa dönerek dönme işlemi tekrarlanacaktır.